Publications

0
Rate this post

Publications
Studiu despre tinerii hullabaloo Romania

Writers: Gabriel Badescu, Daniel Sandu, Daniela Angi, Carmen Greab
Bucharest, 2019

PDF Magazine

Youth Research Study Romania – fes.ro

Authors: Gabriel Badescu, Daniel Sandu, Daniela Angi, Carmen Greab
Berlin, 2019

PDF Publication

Industria auto, încotro? TendinĹŁe globale, point of view periferice

Author: Stefan Guga
December 2018

PDF Magazine

Country account Romania: Garment industry

Authors: Corina Ajder, Bettina Musiolek în colaborare cu Victoria Stoiciu
January 2019

PDF Magazine

Point of view asupra sÄ rÄ ciei în România – Impactul discursului electronic media privind persoanele treatment beneficiazÄ de ajutor social asupra procesului legislativ

Writers: Maria Cernat, Mihai Vasile
December 2018

PDF Publication

Past the Maastricht standards: Romania country research

Author: Laurian Lungu
December 2018

Publicatie PDF

EducaČ ie pentru democraČ ie în Č colile racket România

Writers: Gabriel Badescu, Claudiu Ivan, Daniela Angi, Oana Negru-Subtirica
2018

Publicatie PDF

CoČ ul minim de consum lunar pentru un trai suitable pentru populaČ ia României

Writers: Č tefan Guga, Adina MihÄ ilescu, Marcel Spatari
2018

Publication as PDF

” DacÄ este posibil, viraĹŁi!”: DificultÄ ĹŁi Ĺ i necesitÄ ĹŁi ce impun o nouÄ reglementare a condiĹŁiilor de muncÄ Ĺ i a salarizÄ rii Ĺ oferilor europeni de autocamioane

Writer: Jan Bergrath
2018

Publication as PDF

Gestiunea timpului de muncÄ Č i satisfacĹŁia la locul de muncÄ.

Writers: Cecilia Gostin, CÄ tÄ lin Ghinararu.
2018.

Magazine as PDF.

Viitorul industriei autovehiculelor: Transformarea prin eĹ ec sau prin proiectare?

Writers: René Bormann, Philipp Fink, Helmut Holzapfel, Stephan Rammler, Thomas Sauter-Servaes, Heinrich Tiemann, Thomas Waschke, Boris Weirauch.
2018.

Magazine as PDF.

Yearly Review of Work Relations as well as Social Dialogue – Romania.

Author: Victoria Stoiciu.
2018.

Publication as PDF.

Ghid de coduri, simboluri si însemne ale extremei drepte în România.

Authors: Adina Babes, Ana Barbulescu.
Version in Romanian Language.
2017.

Magazine as PDF.

Profesor în România. Cine, de ce, în ce fel contribuie la educaĹŁia elevilor în Č colile româneČ ti?

Writers: Gabriel BÄ descu, Oana Negru-SubČ iricÄ, Daniela Angi, Claudiu Ivan.
Version in Romanian Language.
2017.

Magazine as PDF.

Salariul minim ca instrument de politici publice– professional sau opposite?

Authors: Socol Cristian, Marinas Marius.
Version in Romanian Language.
2017.

Magazine as PDF.

Minimum Wage as a Public Law Tool– Benefits And Drawbacks.

Writers: Socol Cristian, Marinas Marius.
2017.
Variation in English Language.

Magazine as PDF.

Romania's 2nd Democratic Shift.
Writer: Claudiu Craciun.
January 2017.

Publication as PDF.

Reconstructia drepturilor angajatilor.
Writers: Guga, Stefan; Cincan, Corina; Constantin, Camelia.
December 2016.

Magazine as PDF.

Romania's Trade Unions at the Crossroads.

Writer: Victoria Stoiciu.
November 2016.

Publication as PDF.

Europe's Safety Governance and also Transatlantic Relations.
Writers: Reinhard Krumm.
November 2016.

Publication as PDF.

A Shared European Residence – The European Union, Russia and the Eastern Partnership.
Writers: Elena Alekseenkova, Henrik Hallgren, Hiski Haukkala, Felix Hett, Anna Maria Kellner, Igor Lyubashenko, Florence Mardirossian, Tatiana Romanova, Tornike Sharashenidze, Maryna Vorotnyuk, and also Julia Wanninger.
May 2016.

Magazine as PDF.

Policies for Development in Times of Digitalization.
Authors: Lars Fredrik Andersson, Antti Alaja, Daniel Buhr, Philipp Fink, Niels Stöber.
May 2016.

Publication as PDF.

Annual Evaluation of Work Relations and Social Discussion in Romania.
Author: Victoria Stoiciu.
March 2016.

Publication as PDF.

Refugee plan in the European Union – Safeguard Human Rights!
Author: Petra Bundel.
March 2016.

Publication as PDF.

Deschiderea cÄ sÄ toriei pentru cuplurile de acelaČ i sex. O analizÄ juridicÄ.
Raport de expertizÄ pentru Friedrich-Ebert-Stiftung.
Writer: PD Dr. Friederike Wapler, University Frankfurt am Key.
Romanian version.
March 2016.

Publication as PDF.

România: refugiaČ i într-o Č arÄ de emigranČ i?
Writer: Silviu Mihai.
Romanian Version.
March 2016.

Publication as PDF.

Rumänien: Flüchtlinge im Land der Auswanderer?
Writer: Silviu Mihai.
German Version.
February 2016.

Magazine as PDF.

Eastern Partnership Revisited.
Editors: Grzegorz Gromadzki (Stefan Batory Foundation), Bastian Sendhardt (FriedrichEbert-Stiftung– Depiction in Poland).
2015.

Publication as PDF.

The European Union and Belarus.
Authors: Felix Hett, Stephan Meuser.
February 2016.

Magazine as PDF.

Impulses for the Digitalisation Congress.
Friedrich-Ebert-Stiftung.
Publisher: Department for Economic as well as Social Policy,.
Political Academy, Political Dialogue.
January 2016.

Magazine as PDF.

The European Union Confronting Enormous Obstacles– What are Citizens' Expectations and Concerns?
Writer: Richard Hilmer.
January 2016.

Puplicație ca PDF.

Pentru un plan european progresist estic.
Autori: Anastasia Kluter, Reinhard Krumm.
ianuarie 2016.

Publicare ca PDF.

Uniunea Puterii la o răscruce de drumuri.
Friedrich-Ebert-Stiftung, Divizia de Politică Economică și Socială.
2015.

Publicare ca PDF.

Rațiunea economică a libertății civile internaționale a muncii.
Scriitor: Christoph Scherrer.
decembrie 2015.

Publicare ca PDF.

Viitorul industriei auto germane.
Autori: Klaus Barthel, Dr Susanne Böhler-Baedeker, René Bormann.
2015.

Revista ca PDF.

Structuri și, de asemenea, Situația Păcii Europene și, de asemenea, Ordinul de protecție.
Autor: Wolfgang Richter.
mai 2015.

Revista ca PDF.

Lumina soarelui, apă, vânt: dezvoltarea schimbării energiei în Germania.
Scriitor: Franz-Josef Brüggemeier.
2015.

Publicare ca PDF.

Salariul de bază legal în practică – Probleme pentru executarea cu succes.
Scriitori: Gerhard Bosch; Karen Jaehrling; Claudia Weinkopf.
2015.

Revista ca PDF.

Guidebook de democratie sociala 6. Statul, societatea civilÄ Č i democraČ ia socialÄ.
Scriitori: Tobias Gombert et al
. traducere in romana.
Bonn, martie 2015.

Publicare ca PDF.

Manual de democratie sociala 5. Istoria democraČ iei sociale.
Scriitori: Michael Reschke, Christian Krell, Jochen Dahm și colab
. traducere in romana.
Bonn, septembrie 2012.

Publicare ca PDF.

Guidebook de democratie sociala 4. Europa Č i democraČ ia socialÄ.
Autori: Cäcilie Schildberg et al
. traducere in romana.
Bonn, februarie 2014.

Revista ca PDF.

Guidebook de democratie sociala 3. Stat social Č i democraČ ie socialÄ.
Scriitori: Alexander Petring și colab
. traducere in romana.
Bonn, august 2009.

Publicare ca PDF.

Manual de democratie sociala 2. Economie Č i democraČ ie socialÄ.
Autori: Simon Vaut et al
. traducere in romana.
Bonn, decembrie 2009.

Revista ca PDF.

Handbook de democratie sociala 1. Fundamentele democratiei sociale.
Scriitori: Tobias Gombert et al
. traducere in romana.
Berlin, martie 2012.

Publicare ca PDF.

Dialogul social în timpul crizei economice.
Scriitor: Aurora Trif.
FES București, 2015.

Revista ca PDF.

Exploatarea ca model de afaceri. LucrÄ tori europeni, privaČ i de drepturile lor în Germania.
Autor: Carmen Molitor.
septembrie 2015.
Revista ca PDF.

Grupul de Scenarii UE+E st 2030:.
UE Ĺ i Estul în 2030: Patru scenarii pentru relaĹŁia dintre UE, FederaĹŁia RusÄ Ĺ i vecinÄ tatea comunÄ.
Editori: Felix Hett, Anna Maria Kellner, Beate Martin.
Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014.

Revista ca PDF.

E-newsletter ObservSanatate, Anul 2, Nr.2.
mai 2015.

Publicație PDF.

Incluziunea socială și pe piața muncii a persoanelor în vârstă.
Autor: Victoria Stoiciu.
martie 2015.

Publicare ca PDF.

Incluziune socialÄ Č i pe piaČ a muncii a persoanelor vârstnice.
Autor: Victoria Stoiciu.
martie 2015.

Revista ca PDF.

Între integrare Č i exploatare.
Autor: Matthias Jobelius.
ianuarie 2015.

Revista ca PDF.

Câini fără stăpân în România.
Scriitori: Roxana Pencea; Tudor BrÄ dÄ Č an.
ianuarie 2015.

Publicare ca PDF.

SituaČ ia câinilor fÄ rÄ stÄ pân racket România.
Autori: Roxana Pencea; Tudor BrÄ dÄ Č an.
Ianuarie 2015.

Publicație PDF.

Buletin informativ electronic ObservSanatate Anul 2, Nr. 1.
martie 2015.

Revista ca PDF.

Alterarea înțelepciunii convenționale: relațiile România-FMI sub control.
Autori: Cornel Ban; Daniela Gabor.
Decembrie 2014.

Revista ca PDF.

Recalibrarea în Č elepciunii convenČ ionale: o analizÄ aprofundatÄ a relaČ iilor dintre România Č i FMI.
Autori: Cornel Restriction; Daniela Gabor.
Decembrie 2014.

PublicaČ adică PDF.

Uniunea Economică Eurasiatică – Evaluări și perspective din Belarus, Kazahstan, precum și Rusia.
Scriitori: Felix Hett și Susanne Szkola.

Revista ca PDF.

Cercetare FES România – Tinerii din România: griji, valori, atitudini și, de asemenea, stil de viață.
Scriitori: CÄ tÄ lin Augustin Stoica (coord.); Daniel Sandu; Radu UmbreČ.
decembrie 2014.

Revista ca PDF.

Studiu FES Romania – Tineri în România: griji, valori, aspiraČ ii Č i stil de viaČ Ä.
Autori: CÄ tÄ lin Augustin Stoica (coord.); Daniel Sandu; Radu UmbreČ.
Decembrie 2014.

PublicaČ adică PDF.

Europa socială ca zonă de dispută. 4 Dificultăți, precum și oportunități de a forma versiunea socială europeană.

Depredarile politicii economice si sociale ale austeritatii au provocat o reactie. Apelurile telefonice din toate părțile pentru o Europă socială trebuie exploatate politic. În unele locații, pistele problematice necesită a fi modificate pentru a stabili o măsurătoare socială în Uniunea Europeană: de la cererile de asigurare a suveranității naționale la strategiile planului european; de la o politică economică pe partea ofertei la una pe partea cererii; și, de asemenea, de la o circulație nejustificată la o justă a bogăției și a sărăciei.
Autor: BJÖRN CYBERPUNK.
FES International Policy Analysis, octombrie 2014.

Rapoartele MiningWatch Romania.
Scriitori: Roxana Pencea, Tudor BrÄ dÄ Č an, Č tefania Simion.
Noiembrie 2013.
Baia Mare– O scurtă privire asupra calamității declanșate de piața minieră –

Romanian variation – Publication as PDF.
Certej – Authorities inability to critically analise brand-new mining projects – English variation – Publication as PDF.
România, extracted area – English Variation – Magazine as PDF.

Rapoarte MiningWatch Romania.

Autori: Roxana Pencea, Tudor BrÄ dÄ Č an, Č tefania Simion.
Noiembrie 2013.
Baia Mare– Avanpremiera dezastrului provocat de industria minierÄ – PublicaČ ie în limba românÄ – PublicaČ ie PDF.
Certej – Incapacitatea autoritÄ Č ilor de a analiza doubter noi proiecte miniere – PublicaČ ie în limba românÄ – PublicaČ ie PDF.
România, teren minat – PublicaČ ie în limba românÄ – PublicaČ ie PDF.

The Performance of Public Health-care Equipments in South-East Europe.

A comparative qualitative study (primary final thoughts converted into regional languages).
Writers: Manuela Sofia Stanculescu (coord.); Georgiana Neculau […] May 2014.
Magazine as PDF.

Right wing populism in Europe.

English version.
Writer: Ernst Hillebrand (Ed.).
May 2014.
Publication as PDF.

Extreme right extremism on the internet in Romania.

Romanian variation.
Authors: Alexandru Climescu.
Decembre 2013.
Magazine as PDF.

„ You are educated, you are safeguarded”.

Romanian version.
Overview for the Romanian workers in Germany.

Magazine as PDF.

Mitul “turismului social”.

Romanian version.
Authors: Matthias Jobelius, Victoria Stoiciu.
January 2014.

Magazine as PDF.

Pass away Mär vom “Sozialtourismus”.

German variation.
Writers: Matthias Jobelius, Victoria Stoiciu.
January 2014.
Magazine as PDF.

The impact of the recession on the labor movement from Romania.

English version.
Authors: Manuela Stanculescu, Victoria Stoiciu.
Publication as PDF.

ObservSanatate No. 3.
Septembrie 2013.
Publication as PDF.

ObservSanatate No. 2.
August 2013.
Publication as PDF.

ObservSanatate No. 1.
Juli 2013.
Publication as PDF.

Roundtable “How to recognize the selecting reform”.

Friedrich-Ebert-Stiftung Romania and also the Romanian Academic Society arrange on the 27th February 2013 the discussion „ Just how to recognize the selecting reform”. The event will bring together agents from numerous political events in order to review the electoral reform intended for 2013. The event will certainly be attended by the Romanian Prime-Minister Victor Ponta. More details about the program, you can discover right here. Program PDF.

Social dialogue in Romania – 2012.

FES has published the “Annual review 2012 on labour relations and also social discussion in South East Europe: Romania”. The file evaluates the state of social discussion and labour relationships in Romania. It gives a detailed review on the financial growth in the country along with legislative adjustments pertaining to work market and industrial relations:.

The austerity procedures as well as the euro crisis.

The harsh austerity actions that, according to official policy, are meant to overcome the euro dilemma have once more dove Europe right into recession in 2012. Austerity policy has actually proved to be largely an assault on wages, social solutions and also public ownership. These as well as other problems are checked out in the brand-new FES policy paper “Euro Dilemma, Austerity Plan as well as the European Social Version”:.

CriticAtac Anthology 2012.

Writer: CriticAtac.
December 2012.
Magazine as PDF.

Populismul în discursul politicienilor. Raport de analizÄ media.
Author: ActiveWatch – Media Checking Agency.
December 2012.
Magazine as PDF.

Populismul în campania electoralÄ.
Authors: Alexandru Florian Ĺ i Alexandru Climescu, INSHR “Elie Wiesel”.
December 2012.
Magazine as PDF.

Rumänien vor den Wahlen.
Author: Matthias Jobelius.
November 2012.
Magazine as PDF.

Future Situations of a much better culture?
Authors: Felix Butzlaff and Matthias Micus.
Dezember 2012.
Magazine as PDF.

Impactul crizei economice asupra migraĹŁiei forĹŁei de munca din România.
Authors: Manuela Stanculescu, Victoria Stoiciu.
BucureĹ ti 2012.
Publication as PDF.

Ghidul AlegÄ torului: Alegeri parlamentare.
Writers: Friedrich-Ebert-Stiftung Romania as well as Asociatia Pro Democratia.
Bucharest 2012.
Publication as PDF.

Austerity and Structural Reforms in Romania.
Author: Victoria Stoiciu.
Bucharest 2012.
Publication as PDF.

Reforme în sistemul românesc de sÄ nÄ tate.
Author: Ciprian Domnisoru.
Bucharest 2012.
Publication as PDF.

Un analysis al sistemului de sÄ nÄ tate.
Writer: Vlad Mixich.
Bucharest 2012.
Magazine as PDF.

Ghidul AlegÄ torului: Alegeri locale.
Authors: Friedrich-Ebert-Stiftung Romania as well as Asociatia Pro Democratia.
Bucharest 2012.
Publication as PDF.

Politica de impozitare below blestemul veniturilor mici: Cazul României.
Writers: Daniel Daianu, Ella Kallai, Laurian Lungu.
Bucharest 2011.
Magazine as PDF.

Tax obligation plan under the curse of low profits: The situation of Romania.
Writers: Daniel Daianu, Ella Kallai, Laurian Lungu.
Bucharest 2011.
Magazine as PDF.

Impactul crizei economice asupra migraĹŁiei forĹŁei de munca româneĹ ti.
Authors: Manuela Stanculescu, Victoria Stoiciu, Iris Alexe, Luminita Motoc.
Bucharest 2011.
Magazine as PDF.

Consolidarea democraĹŁiei în România: Proiectul CetÄ ĹŁeanul în primul rând.
Bucharest 2010.
Magazine as PDF.

Ghid method pentru accesarea programelor de finanĹŁare.
Bucharest 2010.
Magazine as PDF.

Koalitionsfreiheit, Arbeitnehmerrechte und sozialer Dialog in Mittelosteuropa und im westlichen Balkan.
Bucharest 2010.
Magazine as PDF.

Caiete de dezbatere: Perspective ideologice pentru stânga româneascÄ.
Bucharest 2010.
Magazine as PDF.

Jocul de strategie: Politica localÄ.
Bucharest 2009.
Publication as PDF.

Ĺ apte argumente împotriva unicameralismului Ĺ i a reducerii numÄ rului de parlamentari.
Author: Cristian Chiscop.
Bucharest 2009.
Publication as PDF.

Declinul participÄ rii la vot în România.
Authors: Violeta Alexandru, Adrian Moraru, Loredana Ercus.
Bucharest 2009.
Magazine as PDF.

Kosovo After Freedom.
Writers: Vedran Dzihic, Helmut Kramer.
Berlin 2009.
Publication as PDF.

Where Europe finishes.
Writers: Alina Mungiu-Pippidi, Victoria Stoiciu.
Bucharest 2009.
Magazine as PDF.

Romania si Uniunea Europeana angajata pe piata muncii.
Writers: Ioana Manaila, Mariana Petcu, Titina Rusu.
Bucharest 2007.
Magazine as PDF.

Economia informala si transformare sociala in Romania.
Editor: Editura Paideea.
Coord: Rainer Neef, Manuela Sofia Stanculescu, Philippe Adair.
Bucharest 2010.
179 pag.

Romania si Uniunea Europeana, Educatie in UE.
Burse, programe, diplome.
Writers: Ioana Manaila, Mariana Petcu, Titina Rusu.
Bucharest 2007.
Magazine as PDF.

Romania si Uniunea Europeana.
Cetatean european.
Authors: Ioana Manaila, Mariana Petcu, Titina Rusu.
Bucharest 2007.
Magazine as PDF.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.