ILLNESS AND HEALING IN THE HOLY SCRIPTURE. CHURCH SERVING THE ELDERLY AND SICK: BIOETHICS FOR CARE OF PEOPLE SUFFERING FROM NEURO-DEGENERATIVE DISEASES, PRIMARY AND METASTATIC BRAIN TUMORS | Tamas | Revista Romana de Bioetica

0

. Vocabular de teologie biblică, Băltăceanu F., Broşteanu M., (coord. trad.), Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 2001, pp.73-76; so as to simplify the reading we shall use OT, respectivelly NT abbreviations.

. Ferenţ E., Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului, Sapientia, Iaşi, 2004, p. 423.

. Joseph Cardinal Ratzinger – Papa Benedict al XVI-lea, Dumnezeu şi lumea, Sapientia, Iaşi, 2009, p. 403.

. Tamaş I., Tamaş C., Premisele bioeticii moderne în activitatea lui Nicolae Iosif Camilli, primul episcop al Bisericii romano-catolice din Moldova (1884-1894; 1904-1915), Revista Română de Bioetică, Vol. 9, nr.1, ianuarie-martie 2011, pp. 56-62.

. Conciliul Ecumenic Vatican II, Traducerea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, Bucureşti 1990, ApostolicamActuositatem – Decret despre apostolatul laicilor, nr. 31c.

. Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de Doctrină Socială a Bisericii, Sapientia, Iaşi 2007, nr. 478.

. Gallo M., Pastorale per gli infermi, Editrice Dominicana Italiana, Napoli, 2013, p. 156.

. Ioan Paul II, Sono venito perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanzza, 6 august 1999.

. Serretti M., L’uomo comme passione din Dio. Reflessioni in margine allaLetteraSavificidoloris, NuovoAreopago 4 (1985), 52.

. Catehismul Bisericii Catolice, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 1993, nr.1501.

. Catehismul Bisericii Catolice, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 1993, nr.1505

. Faustus de Riez, Predica 5, Despre Epifanie 2: PLS 3, 560-562, în Liturgia Orelor, Vol. I, Sapientia, Iaşi 2003, p. 543.

. Garrigou-Lagrange, Cele trei etape ale vieţii interioare, în Francisco Fernandez Carvajal, De vorbă cu Dumnezeu, Editura Ars Longa, Iaşi, 2007, p. 292.

. Office for National Statistics (2006) Cancer Statistics registrations:Registration of Cancer diagnosed in 2003,England Series MBI no.34,2006 National Statistics,London.

. Zűlch KJ, Brain tumors their biology and pathology, American Journal of the Medical Sciences, Volume 250 – Issue 2, august 1965, New York, p. 238.

. Wellisch DK, Kelita TA, Freeman D, Predicting major depression in brain tumor patients. Psychooncology, Volume 11, issue 3, p. 230-238, 2002.

. Heese O, Schmidt M, Nickel S, Complementary therapy use in patients with glioma An observational study. Neurology, Volume 75, number 24, p. 2229-2235, 2010.

. Vicol M., Necula R., Dimensions of values in the doctor patient-relationship, Revista Română de Bioetică, Vol. 11, nr.2, aprilie-iunie, 2013, pp. 3-5.