THE CONSUMER PROTECTION. A BIOETHICS PROBLEM IN HEALTH CARE | Matei | Revista Romana de Bioetica

0

. Astărăstoae, V., Bella, T.A. Essentialia in Bioetica, Iaşi, Editura Cantes, 1998, 254 p.

. Constantinescu, N.N. Lessons of economic transition in Romania, (in Romanian, Invataminte ale tranzitiei economice in Romania). Economica Press, Bucharest, 464 p. 1997.

. Kotler, Ph. Marketing Insight from A to Z. Ed. John Wiley & Sons Inc. New Jersey 2003.

. Kotler, Ph. The Marketing Management (in Romanian, Managementul marketingului). 4th edition, Teora Press, Bucharest, 2006.

. Kisyombe, M. Paper for presentation at unctad ad-hoc expert group meeting on the interface between competition policy and consumer welfare. Competition and Consumer Protection Policy: a Tanzanian Perspective. Palais des Nations, Geneva, Switzerland. 2012.

. Morar, V. Ethics and business. Elementary morality and social responsibility (in Romanian, Etica şi afacerile. Moralitate elementară şi responsabilitate socială,), Ed. Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2006

. Patriche, D., Pistol, Ghe. Consumers protection (in Romanian, Protectia consumatorilor). Official Gazette, Bucharest. 1998.

. Scripcaru, Gh., Astărăstoae, V., Ciucă, A., Scumpu, C. Bioethics, life sciences and human rights (in Romanian, Bioetica, ştiinţele vieţii şi drepturile omului,). Editura Polirom, Iaşi, 1998,

. Scripcaru, Gh., Astărăstoae, V., Scripcaru, C., Indrei, A., Indrei, L. Bioethics a European perspective (in Romanian, Bioetica o perspectivă europeană), Ed. Simpozion, Iaşi, 1995

. Singh, S.S., Sapna Chadah. Consumer Protection in India Some Reflections, Indian Institute Of Public Administration, New Delhi, India.2006.

. Sprîncean, S.L. Bioetica prin prisma dezvoltării societăţii civile. În: Lucrările Congresului Naţional privind Bioetica (cu participare internaţională), 8-11 octombrie 2007, Kiev, p.27.

. Stanciu, M., Mihăilescu, A., Preotesi, M., Tudor, C. Consumer protection in Romania (in Romanian, Protectia consumatorului in Romania). Calitatea vieţii, XVI, nr. 1–2. 2005.

. Ţîrdea, F.N., Componentele informaţional-intelectuale şi bioetice – verigi importante ale strategiei moderne de de supravieţuire umană: analiza teoretico-metodologică., Bioetica ştiinţei şi tehnologiei: probleme şi soluţii / Lucrările Simpozionului Internaţional privind Bioetica. 9-10 octombrie 2008, Kiev, 2008, p. 99-100.

. Ursul, T.A. Socio-natural development in the universal evolution (philosophical-methodological analysis) (in Romanian, Dezvoltare social-naturală în cadrul evoluţiei universale (analiza filosofico-metodologică)., Ed. Prospect, Moscova, 2005, p. 198

. ***FLASH EUROBAROMETER 333 “Consumers’ rights in Romania”, June 2012.

. ***http://www.europedia.moussis.eu

. ***http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/4/11/index.tkl?all=1&pos=126

. ***http://www.answers.com/topic/consumer-protection

. ***http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0630:FIN:RO:HTML

. ***http://eur-lex.europa.eu/ro/dossier/dossier_22.htm

. ***The Law 11/1991, on combating unloyal competition.

. ***The Government’s Writ no. 21/1992 on consumer protection, as amended by the law 11/19954O

. ***The Law no. 12/1990 completed by law no. 42/1992 and the Government’s Writ no. 23/1992 on protecting the population against illicit commercial activities.