Medical staff remuneration – an ethical perspective | Duma | Revista Romana de Bioetica

0

Roman M, Goschin Z. Does Religion Matter? Exploring Economic Performance Differences Among Romanian Emigrants. Journal for the Study of Religions and Ideologies 2011;10(30):183-212.

Astărăstoae V. Este necesară o analiză etică a sistemului de sănătate românesc? Rev Rom Bioet 2010;8(1):3-4.

Vlădescu C, Astărăstoae V. Politica reformei sanitare din România. Rev Rom Bioet 2012;10(1):5-16.

Petcu M. Looking for Happiness. Journal for the Study of Religions and Ideologies 2011;10(29):211-7.

Gavrilovici C. Physician Satisfaction: Do We Care About It? Do They Care About It? Rev Rom Bioet 2004;2(4):30-4.

Baldwin LH, Dodd M, Wrate RM. Young doctor’s health? II: Health and health behavior. Social Science and Medicine 1997; 45:41-4.

Moldovan M. Managementul resurselor umane. In: Badea E, Bărbuţă D, Chiriac N. et al. Managementul spitalului. Bucureşti: Ed. PUBLIC H PRESS; 2006, 155-190.

Stoddard JJ, Hargraves L, Reed M, Vratil A. Managed care, professional autonomy and income. Effects on physician career satisfaction. Journal of Internal Medicine 2001;16:675-684.

Teodorescu C. Migraţia medicilor români: un studiu calitativ asupra percepţiilor medicilor care au profesat în străinătate Sfera Politicii 2011, 166, disponibil la http://www.sferapoliticii.ro/sfera/166/art19-Teodorescu.php

Barometru privind serviciile de sănătate realizate în rândul medicilor din România, CPSS, 2001.

Galan A, Olsavszky V, Vlădescu C. Emergent challenge of health professional emigration: Romania’s accession to the EU. In Wismar M. et al. (eds.) Health Professional Mobility and Health Systems. World Health Organization 2011:449-477.

Dicţionarul explicativ al limbii române (ed. A II-a revizuită şi adăugită). Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan. Bucureşti: Ed. Univers Enciclopedic Gold; 2009.

Ordonanţa de Guvern nr. 17 din 30/01/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, Monitorul Oficial, Partea I, nr.

din 01/02/2008.

Anuarul Statistic al României 2009, Institutul Naţional de Statistică, 2010.

Health at a Glance 2009 – OECD Indicators, OECD, 2009.

Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 441 din 30/06/2010.

Buletin Statistic Lunar nr. 10/2011 – Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2011.

Vlădescu C, Pascu O, Astărăstoae V. et al. Un sistem sanitar centrat pe nevoile cetăţeanului. Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniul sănătăţii publice din România: Bucureşti; 2008.

Nicolescu O, Verboncu I. Fundamentele managementului organizaţiei. Bucureşti: Ed. Tribuna Economică; 2002.

Maslow A, Lowry R. Toward a Psychology of Being, 3rd ed. New York: John Wiley & Sons; 1998.

Olsavsky V. Resurse umane în perioada de tranziţie: rolul asistentelor medicale în sistemul de sănătate românesc. Teza de doctorat, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Timişoara; 2008.

Lee E. A Theory of Migration (1966), University of Pennsylvania; available on-line at: http://www.jstor.org/discover/10.2307/2060063?uid=3738920&uid=2134&uid=2&uid=70

&uid=4&sid=47698810004237.

Buchan J. How can the migration of health service professionals be managed so as to reduce any negative effects on supply?. World Health Organization, European Observatory on Health Systems and Policies 2008.

Număr record de certificate profesionale curente în 2010, MEDICA – Revista Colegiului Medicilor din România 2011, 7 (29): 5.

Benescu P. ”Cariere în Alb” – Târg de joburi medicale, disponibil la http://www.pharmabusiness.ro/info-companii/-cariere-in-alb-targ-de-joburi-medicale.html

Toader E. Current Opinions of Doctors and Decisional Factors on the Migration of the Romanian Physicians: A Study of Several Mass-Media Statements. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială 2012;37:144-61.