EDITORIAL | Astărăstoae | Revista Romana de Bioetica

0

Angell M., The ethics of clinical research in the third world, NEJM, 337: 847-849, 1997

Astărăstoae V., Trif A.B., Essentialia în Bioetică, Editura Cantes, Iaşi, 1998

Astărăstoae V., Loue S., Ioan B., Etica cercetării pe subiecţi umani, Editura U.M.F.

„Gr.T.Popa”, Iaşi, 2009

Beauchamp T.L., Childress J.F., Beneficience, în Principles of Biomedical Ethics, p.165-

, Oxford University Press, 2001

Berinde A.M., Enache A., Belei V., Berinde I.L., Conflictul de interese în studiile clinice,

RRB, vol 5, nr 2, aprilie iunie 2007

Căpitănescu A.A., Kyritsis G., Cercetarea pe animale, între necesitate şi abuz, RRB, vol.

, nr. 2, aprilie-iunie 2005

Iov C.J., Rromii ca populaţie vulnerabilă în contextul cercetării medicale

internaţionale, RRB, vol 4, nr.1, ianuarie-martie 2006

Loue S., Human Experimentation and research: A Brief Historical Overview, în

Textbook of Res. Ethics – Theory and Practice, p.1-37, Kluwer acad./Plenum pub., 1999

Loue S., O perspectivă istorică a marginalizării în context românesc: implicaţii pentru

etica cercetării, RRB, vol 3, nr.3, iulie-septembie 2005

Perju-Dumbravă D., Gavrilovici C., Introducere în etica cercetării: vechi şi noi coduri

de etică a cercetării, RRB, vol 3, nr.3, iulie-septembie 2005

Post S.G., (edited by) Encyclopedia of Bioethics, 3rd edition, 5 vol., Macmillan Reference,

USA, 2004

Stîngă O.C., Vicol M.C., Consimţământul informat. O necesitate a actului medical,

RRB, vol 5, nr 2, aprilie iunie 2007

Stîngă O.C., Vicol M.C., Consimţământ informat şi vulnerabilitate, RRB, vol.5, nr.4,

octombrie-decembrie 2007

Vicol M.C., Stîngă O.C., Caba L., Ioan B., Astărăstoae V., Drogodependenţa – numai

problema medicală?, RRB, vol.6, nr.4, octombrie-decembrie 2008

Vicol M.C., Stîngă O.C., Mihalache A.M., Relaţia medic-pacient în serviciile de tratare

a drogodependenţilor, RRB, vol.3, nr.2, aprilie-iunie 2005.