Ethics and life. The documents of the Romanian Orthodox Church on bioethics

Ştefan Iloaie

Abstract


In 2001 the National Consultative Commission of the Romanian Orthodox Church on Issues of Bioethics has been founded and, in the big university centers, four local Commissions of Bioethics have been created. Relying on their proposals, The Holy Synod issued three documents referring to the organs transplant, the abortion and the euthanasia. The official documents present the orthodox faith and Church’s point of view towards the announced topics, focusing on the following aspects: the Christian attitude towards life and death; defending the Christian sense of human dignity; the judgment and the lucidity of the medical decision based on the profound respect for the patient; increasing the medical responsibility towards defending life, as the number of the uncertain situations is increasing; preparing the priests for informing the faithful and guiding them, morally and spiritually, on matters of bioethics decision. The Romanian Orthodox Church accepts the organs transplant, under certain limits, provided that, if it takes place – and nobody can be forced to this action – to be made by love for the fellows, obtaining the prior informed consent and by paying attention to the uncertain situations regarding cerebral death. But the ecclesial community cannot accept – on principle – abortion and affirms the existence of a new person since the moment of fecundation, when the new being receives the body, but also the soul; it is recommended that the Christian communities concretely support women and pregnant mothers for giving birth to their children, and, when necessary, for the children’s adoption by other families. Euthanasia is unacceptable, regardless of its forms, the document pronouncing itself definitely against the intentional hurrying of shortening the natural process of life and encouraging the acceptance and the living the suffering in the spirit of faith. The spiritual guides have the important mission of religious education and of advising people, relying on these recommendations on matters of bioethics. They will offer guidance, according to each case, in the spirit of justice passing through faith, but also in the spirit of love for the fellow in hardship.

References


Andronikof M., Un punct de vedere ortodox asupra transplanturilor de organe, în

Revista Teologică 8, nr. 1, p. 105-110, 1998

Asandei R. M., Bioetica transplantului de organe, în Revista Română de Bioetică, vol. 3,

nr. 2, p. 90-98, 2005

Astărăstoae V., Transplantul de organe: consimţământul prezumat – între utilitate şi

etică medicală, în Viaţa medicală 19, nr 17, 27 aprilie, p. 5, 2007

Beaufils D., Début de la vie. Apport et limites actuelles de la science, în Bioéthique

orthodoxe, vol. 2, Libris Édition, p. 75-96; în continuarea studiului, şi raportul conţinând

aspecte teologice şi ştiinţifice ale începutului vieţii, p. 97-99, 1998

Beaufils D., Le statut de l’embrion, în Bioéthique orthodoxe, vol. 1, Libris Édition, p.

-137, 1998

Beaufils D., Bobrinskoy B., Breck J. et. all., Bioetica şi taina persoanei. Perspective

ortodoxe, Ed. Bizantină, Bucureşti, traducere din limba franceză de Nicoleta Petuhov, 274

p., 2006

Bogdan C., Eutanasia şi suicidul asitat medical, din nou în actualitatea dezbaterii

internaţionale, în Revista Română de Bioetică , vol. 2, nr. 1, p. 41-49, 2004

Breck J. ş.a., Ce este moartea?, Editura Patmos, Cluj-Napoca, p. 148, 2003

Breck J., Darul sacru al vieţii, trad. rom. PS Irineu Pop Bistriţeanul, Editura Patmos, Cluj-

Napoca, p. 358, 2001

Breck J., Dorul de Dumnezeu. Meditaţii ortodoxe despre Biblie, etică şi Liturghie, trad.

rom. Cezar Login, Codruţa Popovici, Editura Patmos, Cluj-Napoca, cap. Provocările etice

contemporane: p. 79-126, 2007

Bulgaru-Iliescu D., Ioan B., Avortul – între libertatea procreaţiei şi drepturile fiinţei

nenăscute, în Revista Română de Bioetică, vol. 3, nr. 2, p. 50-58, 2005

Buta M. G. (ed.), Medicii şi Biserica, vol. 6: Perspectiva ortodoxă contemporană

asupra sfârşitului vieţii, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, p. 329, 2008

Carmi A. (ed.), Consimţământul informat, trad. rom. Silviu Morar, Cătălin Iov, Editura

Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, p. 58, 2007

Chirilă P., Gavrilă L., Gavrilovici C., Băndoiu A., Principii de bioetică. O abordare

ortodoxă, Editura Christiana, Bucureşti, p. 239, 2008

Ciochină L., Iftime C., O viziune asupra vieţii, Editura Pro Vita Media, Bucureşti, p. 195,

Cosma S., O abordare creştină a bioeticii, Editura Marineasa, Timişoara, p. 319, 2007

Cubasa I. M., Când începe viaţa umană?, în Revista Română de Bioetică, vol. 5, nr. 2, p.

-58, 2007

Documentul sinodal referitor la transplantul de organe, în Renaşterea (Cluj-Napoca)

, nr. 5, p. 4-5. Vezi, textul celor trei documente sinodale, pe site-ul: www.arhiepiscopiaort-

cluj.org., 2005

Dumea C., Omul între „a fi” sau „a nu fi”. Probleme fundamentale de bioetică, Editura

Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, p. 126, 1998

Engelhardt H. T. jr, Fundamentele bioeticii creştine. Perspectiva ortodoxă, Editura

Deisis, Sibiu, p. 507, 2005

Fuchs M., Ethikkommissionen und Ethikräte im internationalen Vergleich, în Forum

TTN (Technik, Theologie, Naturwissenschaften) 7, mai, p. 2-13, 2002

Gavrilovici C., Cadaveric organ procurement: moral, social, legal or medical

problem?, în Revista Română de Bioetică, vol. 1, nr. 2, p. 68-79, 2003

Halévy A., Beyond Brain Death?, în Journal of Medicine and Philosophy 26, nr. 5, p.

-501, 2001

Kraiopoulos S., Taina suferinţei, trad. rom. Victor Manolache, Editura Bizantină,

Bucureşti, p. 320, 2007

Larchet J.C., Etica procreaţiei în învăţătura Sfinţilor Părinţi, trad. rom. Marinela Bojin,

Editura Sofia, Bucureşti, p. 287, 2003

Malvy D., Face a la demande euthanasique, în Bioéthique orthodoxe, vol. 1, Libris

Édition, p. 71-82, 1998

Moldovan I., Darul sacru al vieţii şi combaterea păcatelor împotriva acestuia. Aspecte

ale naşterii de prunci, în lumina moralei creştine ortodoxe, Editura Institutului Biblic şi

de Misiune al BOR, Bucureşti, p. 67, 1997

Moldovan S., O problemă de bioetică în embriologia contemporană, în Revista

Teologică 8, nr. 1, p. 59-72, 1998

Myriam… warum weinst Du? Die Leiden der Frauen nach der Abtreibung, Stiftung

„Ja zum Leben”, Uznach, 176 p., 1996

Oană S. C., Aspect etice legate de perioada de sfârşit a vieţii şi de deces, în Revista

Română de Bioetică, vol. 2, nr. 2, p. 97-104, 2004

Pivniceru M. M., Dăscălescu Florin Dorian, Eutanasia: unde se sfârşeşte protecţia

dreptului la viaţă, în Revista Română de Bioetică, vol. 2, nr. 2, p. 70-78, 2004

Popa Gh., Suferinţa umană: o provocare pentru reflecţia bioetică, în Revista Română de

Bioetică, vol. 1, nr. 3, p. 6-10, 2003

Raicu G., Comitetele locale de etică în România, în Revista Română de Bioetică, vol. 2,

nr. 2, p. 106-109, 2004

Raicu G., Îngrijirile paleative versus eutanasia, în Revista Română de Bioetică, vol. 2, nr.

, p. 93-95, 2004

Scouteris C. V., The Fathers and Multilateral Theological Dialogue, în Studia

Universitatis Babeş-Bolyai. Bioethica 52, nr. 2, p. 13-18, 2007

Sgreccia E., Tambone V., Manual de bioetică, Arhiepiscopia Romano-Catolică de

Bucureşti, p. 306, 2001

Shewmon A., The Brain and Somatic Integration: Insights Into the Standard

Biological Relationale for Equating «Brain Death» with Death, în Journal of Medicine

and Philosophy 26, nr. 5, p. 457-478, 2001

Stan G., Un punct de vedere ortodox asupra transplantului de organe, în Ortodoxia 52,

nr. 1-2, p. 106-114, 2001

Trif B. A., Astărăstoae V., Cocora L., Euthanasia, suicidul asistat, eugenia. Pro-versuscontra.

Mari dileme ale umanităţii, Editura Infomedica, Bucureşti, p. 263, 2002

Truog R. D., Is It Time to Abandon Brain Death?, în Hastings Center Report 27, nr. 1, p.

-37, 1997

Truog R. D., Fackler J. C., Rethinking brain death, în Critical Care Medicine 20, nr. 12,

p. 1705-1713, 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)